Tesi igazolás

IGAZOLÁS

SZABADIDŐS- vagy SPORTEGYESÜLETEKBEN, valamint MŰVÉSZETI CSOPORTOKBAN sportoló/táncoló tanulók részére


Alulírott ____________________________________ a ______________________________________________ egyesület/csoport nevében hivatalosan eljáró személy a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 27. § 11. bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy ______________________________________ a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium __________ osztályos tanulója heti ______ alkalommal az egyesület által szervezett edzéseken/próbákon aktívan részt vesz.

Dátum:______________________________

P.h. ___________________________________ egyesület/csoport hivatalos képviselője

KÉRELEM

Alulírott_______________________________________szülő/gondviselő kérem, hogy gyermekem ________________________________________ a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium _________ osztályos tanulója, a mindennapos testnevelés heti öt testnevelési tanórájából legfeljebb heti két tanórát a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény 27.§ 11. pontja adta lehetőség értelmében szabadidős- vagy sportegyesületekben, illetve táncművészeti csoportban heti rendszerességgel végzett szervezett edzésekkel/próbákkal válthasson ki. Ennek igazolására mellékelem a fenti „IGAZOLÁS SZABADIDŐS- vagy SPORTEGYESÜLETEKBEN, valamint MŰVÉSZETI CSOPORTOKBAN sportoló/táncoló tanulók részére” című formanyomtatványt, amelyet a sportegyesület/ táncművészeti csoport hivatalos képviselője aláírásával hitelesít.

Szülői/ gondviselői felelősségemből adódóan vállalom, amennyiben gyermekem egyesületi tagsága és edzéseken való részvétele megszűnik, arról az iskolát köteles vagyok egy héten belül tájékoztatni. Ennek elmulasztása tanórákról való igazolatlan távolmaradás következményeit vonja maga után.

Dátum:_________________________________

__________________________________

szülő/ gondviselő