Technikusi képzéseink

Tisztelt Érdeklődők!


Intézményünk a 2019-2020-as tanévben az alábbi egy és két éves technikusi
képzéseket ajánlja figyelmükbe:

Képzések

Mezőgazdasági technikus - 1 vagy 2 éves

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. 

 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 vagy 2 év  
 • Elméleti képzési idő aránya: 40 % 
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A képzés szakmai vizsgával zárul. A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • A szakképző évfolyam eredményes elvégzése 
 • T, illetve C+E, C1+E kategóriás vagy B kategóriás vezetői engedély a vizsga kezdetéig


Iskolánk 1 éves képzésre a 13. szakképzési évfolyamra kínál becsatlakozási lehetőséget ágazati szakmai érettségivel rendelkezők részére, 2 éves képzésre pedig azoknak az érettségizett tanulóknak, akik nem rendelkeznek iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel. 


 

Logisztikai ügyintéző – 1 éves 

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem

A logisztikai ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos  vezetői munka támogatása. Képes rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat ellátni, tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban, kezelni a reklamációs eseteket, elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket, árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni, nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni, kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel, döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet és kezelni a munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket. 

 • Elméleti képzési idő aránya: 60 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

A képzés szakmai vizsgával zárul. A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • A szakképző évfolyam eredményes elvégzése 

Iskolánk a 13. szakképzési évfolyamra kínál becsatlakozási lehetőséget ágazati szakmai érettségivel rendelkezők részére. 


 
Vendéglátásszervező-vendéglős – 1 éves

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01
 • A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika
 • Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar

A Vendéglátásszervező-vendéglős a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, magyar és idegen nyelven kommunikál a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal.

 • Elméleti képzési idő aránya: 40 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

A képzés szakmai vizsgával zárul. A vizsgára bocsájtás feltételei:

 • A szakképző évfolyam eredményes elvégzése 
 • Valamint portfolió készítése, és leadása

Iskolánk a 13. szakképzési évfolyamra kínál becsatlakozási lehetőséget ágazati szakmai érettségivel rendelkezők részére. 


 

Jelentkezés

 • Jelentkezési határidő: 2019. június 28. (a benyújtandó dokumentumok beadási határideje)
 • Pótjelentkezés: 2018. augusztus 12.

A felvételről és a beiratkozás módjáról, időpontjáról levélben tájékoztatjuk.

 

Feltételek

Érettségi végzettség

 • Ágazati szakmai érettségi vizsga (Csak az egyéves képzésre jelentkezők esetén!)
 • Legfeljebb 23. betöltött életév (2019-ben)
 • A felvételi döntés során elsőbbséget élveznek a Kőszegi Evangélikus
 • Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban érettségizett diákok. Ezen túl a felvételi döntés a tanulmányi eredmények (ágazati szakmai érettségi eredménye, majd az érettségi átlageredménye) figyelembe vételével történik. Egészségügyi alkalmassági követelmények (Mezőgazdasági technikus és Vendéglátásszervező-vendéglős képzés esetén) 

 

Benyújtandó dokumentumok

 • Jelentkezési lap és adatvédelmi nyilatkozat
 • 12. évfolyam év végi eredményeit tartalmazó középiskolai bizonyítvány másolata
 • Érettségi bizonyítvány másolata

A kitöltött jelentkezési lapot a bizonyítvány másolatokkal együtt személyesen vagy postai úton juttassa el az iskola titkárságára.