Szakgimnáziumi képzéseink

MEZŐGAZDASÁG ágazatban

54 621 02 Mezőgazdasági technikus – a végzettség érettségit követően szerezhető meg. Az itt végzett fiatalok alkalmasak lesznek minőségi termékek előállítására a növénytermesztés és az állattenyésztés terén egyaránt, valamint a termék menedzselésére, vállalkozás indítására. A 9-12. évfolyamon a  közismereti tárgyak mellett takarmányozástannal, általános állattenyésztéssel, agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretekkel, gépüzemeltetéssel, a szántóföldi növénytermesztés alapjaival, állatok egészségvédelmével és az üzleti protokoll különböző területeivel is megismerkednek a tanulók. A 13. évfolyamon már csak szakképzés zajlik.

A mezőgazdasági gyakorlati képzést az 1990 óta működő tankert, a szántóval, réttel, állattartó- és oktatóépületekkel, valamint gépműhellyel rendelkező tangazdaságunk biztosítja. A tanulók a saját maguk által megművelt területen gazdálkodnak. A meglévők mellett hamarosan kezdődik egy új “állatház” kialakítása, ahol az állattenyésztéssel ismerkedhetnek.

A nyári összefüggő szakmai gyakorlatokat (10. és 11. évfolyam után) külső gazdálkodó szervezeteknél teljesítik.

A tanulók 10. osztályban döntenek arról, hogy meg kívánják-e szerezni az érettségi évében az állattartó szakmunkás végzettséget, majd 13. évfolyam teljesítése után mezőgazdasági technikus végzettséget szereznek.

 

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ágazatban

 

54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző – a modern logisztika többet jelent az áruk és információk zavartalan cseréjénél. Az intelligens és fenntartható gazdálkodáshoz jó logisztikai szakemberekre van szükség, ezért kínálja iskolánk ezt a piacképes és keresett szakképesítést. A 9-12. évfolyamon a  közismereti tárgyak mellett gazdasági, pénzügyi, jogi, vállalkozási ismereteket tanulnak, megismerkednek a raktározás, áruforgalom, szállítmányozás, logisztika különböző területeivel.

A logisztikai álláshirdetések száma mindig magas. Ezzel a végzettséggel jó állást vállalhatnak a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a multinacionális vállalatokig, a termelési, kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó cégektől a szállítmányozásig.

Az iskolai gyakorlati képzés számítógépekkel, korszerű irodai eszközökkel felszerelt tanirodában zajlik. A tanév folyamán üzemlátogatásokat szervezünk tanulóinknak hazai és külföldi cégekhez. Hagyományos és hosszú időre tekint vissza szakmai kapcsolatunk van az LKW Walter fuvarozó céggel. A nyári összefüggő szakmai gyakorlatokat (10. és 11. évfolyam után) külső gazdálkodó szervezeteknél teljesítik. A sikeres érettségi vizsgával együtt pénzügyi és vámügyintézői szakképesítést is szerezhetnek, amennyiben 10. osztályban így döntenek.  A 13. évfolyamon további szakmai elméleti tantárgyakat tanulnak, majd a szakmai vizsga teljesítésével „logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” szakképesítésre tesznek szert.

 

TURISZTIKA ágazatban

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő – a képzés elvégzésével tanulóink képesek lesznek irányítani, szervezni és ellenőrizni a vállalkozások (utazási irodák, idegenforgalmi hivatalok, szabadidőközpontok) teljes körű tevékenységét, közreműködni üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Meg tudják szervezni a turisztikai termékek értékesítését, valamint folyamatosan kapcsolatot tartanak a turisztikai piac szereplőivel. Emelt óraszámban tanulnak idegen nyelvet, mert a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak már feltétele a  középfokú (B2) komplex nyelvvizsga megléte.

Ez a szak a széleskörű szakképzésnek köszönhetően kiváló belépő a vendéglátás-turisztika világába. A közismereti és szakmai tárgyak hasznosítható tudást biztosítanak a munka világában. Az érettségi vizsgáig terjedő szakaszban a képzés egyik hangsúlyos területe a magas óraszámú idegen nyelvi oktatás: 9. évfolyamon heti 7, 10. évfolyamon heti 7, 11. évfolyamon 6, 12. évfolyamon 7 óra.

  1. osztályban szállodai recepciós szakképesítést is szerezhetnek, 10. osztályos döntésük szerint. A turisztikai szervező, értékesítő szakmai bizonyítvánnyal a kezükben otthonosan mozognak az utazásszervezés és az idegenforgalom területén. Iskolánk természeti és történelmi környezete kiváló helyszíne a korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel rendelkező szakemberek képzésének.

Piacképes szakképesítésük birtokában utazási irodákban, idegenforgalmi hivatalokban, szállodákban várnak az itt végzett diákokra. Az ismeretek elsajátítását hamarosan egy saját tanszálloda segíti!

 

VENDÉGLÁTÓIPAR ágazatban

54 811 01 Vendéglátásszervező – a végzettség birtokában a tanulók képesek lesznek kialakítani egy vendéglátó egység üzletpolitikáját, marketingstratégiáját. Ápolják az üzleti és vendégkapcsolatokat, gondoskodnak a megfelelő árukészletről.

9-12. évfolyamon a közismereti képzés mellett vendéglátó gazdálkodást, élelmiszerismeretet, ételkészítést és felszolgálást tanulnak.

Iskolánk tanéttermében és saját tankonyháján alapos gyakorlati képzésben részesülnek. A 12. évfolyam végén teljesítik az érettségi vizsgát, mellyel együtt akár pincér végzettséget is szerezhetnek. A 13. évfolyam végén a szakmai minősítő vizsga követelményeivel is megbirkóznak.

 

Az ágazati képzésben részt vevő tanulók az érettségit követően továbbtanulhatnak a felsőoktatásban, vagy elvégzik a 13. évfolyamot, ezt követően munkába állnak (vagy továbbtanulnak – ezt esetben az egyetemek többnyire plusz pontot is adnak a technikusi végzettség miatt.)