Felnőttoktatás

Iskolai rendszerű felnőttoktatás - nappali munkarendben

 

A felnőttoktatás körébe az iskolarendszerű, államilag finanszírozott vagy államilag támogatott képzések tartoznak. A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

 

A felnőttoktatást a nappali oktatás munkarendje szerint indítunk, ami azok számára szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek iskolarendszerben szerzett szakképesítéssel.

 

Tanulói jogviszony

 

A felnőttoktatásban a felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.

 

A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

 

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló diákigazolványra és egyéb kedvezményekre jogosult (családi pótlék, árvaellátás, diákkedvezmény). Iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő, gondviselő, gyám, a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) után annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

 

A 2018/2019-es tanévben tervezett képzéseink

 

OKJ szám

Szakma

Képzési idő

Egyéb feltétel

34 621 02

LOVÁSZ

2 év

egészségügyi alkalmasság

34 622 02

KERTÉSZ

2 év

egészségügyi alkalmasság

34 811 03

PINCÉR

2 év

egészségügyi alkalmasság és pályaalkalmasság

Részletes tájékoztató a jelentkezés feltételeiről

 

A jelentkezés feltételei:

  • Befejezett 10. osztály (gimnázium, szakgimnázium) vagy érettségi bizonyítvány (bizonyítványmásolattal igazolni kell) Figyelem! A szakgimnázium 10. évfolyama a nyári összefüggő gyakorlat letöltésével zárul!
  • Magyar állampolgárság
  • Csak az jelentkezhet a képzésre, akinek nincs az állami finanszírozásban

szerzett OKJ képesítése. Ha az OKJ képesítést önköltséges (fizetős) formában

      szerezte, az ebbe nem számít bele.

 

Jelentkezés határideje: 2018. augusztus 31. péntek

 

Jelentkezés módja:

  • érdeklődés: 20 82 44 328
  • a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap és az egyéb dokumentumok eljuttatása az iskola címére postán (9730 Kőszeg, Árpád tér 1.), személyesen vagy elektronikusan az iskola e-mail címére (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Jelentkezési dokumentumok:

  • Jelentkezési lap (elérhető az iskola honlapján, http://teki-koszeg.hu)
  • Bizonyítványok másolata (kötelezően csatolandó: érettségi bizonyítvány, vagy befejezett 10. osztályt igazoló bizonyítvány másolata)
  • Okmánymásolatok: személyi igazolvány, TAJ kártya, és lakcímkártya

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot (pincér, lovász. kertész) és a pályaalkalmassági (pincér) vizsgálatot a beiratkozáskor szervezzük meg.

 

A képzéseket a jelentkezők létszámától függően indítjuk!

A beiratkozás időpontjáról értesítjük!