Munkatársak

Pedagógus dolgozók 

Pedagógus munkakörben
Név                                           Szakképzettség/szak

Intézményvezetés:

Illés Péter Gábor                                           megbízott intézményvezető

Dr. Molnárné Módra Nelli                             általános igazgatóhelyettes

Dr. Mentes Katalin                                         szakmai igazgatóhelyettes

Koltay Árpád                                                   kollégiumi vezető 

Horváthné Oláh Csilla                                    gazdasági vezető

Iskolalelkész:

Zsóri-Ments Orsolya                                      iskolalelkész, evangélikus hitoktató

TELJES MUNKAIDŐBEN:

Bozóki-Takács Zsuzsanna                             közgazdász tanár

Csehné Hámori Éva Judit                              közgazdász tanár

Cséryné Kiss Lívia                                          kollégiumi nevelő

Eckerné Virág Erika                                       okl. német szakos nyelvtanár

Frank-Sziklai Márta Irén                              okleveles történelemtanár

Füzi Mária okleveles                                     földrajztanár

Gecséné Bedőcs Mónika                               német nyelv és irodalom szakos tanár

Gergáczné Varga Andrea                             okl.magyartanár; okl. történelemtanár

Horváthné Várvizi Henriette                       okleveles angoltanár

Iván Ferenc Gyuláné                                    okl. agrármérnöktanár

Kampits Ernő Ferenc                                    okl. agrármérnöktanár

Kapy Ferenc Zoltán                                       okl. középisk. testnevelő tanár

Kapyné Aranyos Györgyi                              okl. testnevelő tanár; biológiai szak. tanár 

Kovács Eszter                                                okl. magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kovács Péter                                                 okl. matematika és informatikatanár

Kovátsné Kemenes Andrea                          kollégiumi nevelő

Márkus Csilla                                                 közgazdász-turizmus-vend. szakmai tanár

Mersich Renáta Ildikó                                   okl. német szakos tanár

Németh Vivien                                               okl. agrármérnöktanár

RÉSZMUNKAIDŐS:

Haizer-Kozma Ivett                                            matematika-földrajz szakos tanár

Szántai Judit                                                        angol nyelvtanár

ÓRAADÓK:

Baranyay Csaba                                                  lelkész, evangélikus hitoktató

Budai Zoltán Gyula                                             matematika szakos tanár

Csukáné Szász Judit Gizella                              egyházzenész tanár

Ecker János József                                             kollégiumi nevelő

Garami Sándor Károly                                       járművezetési ismeretek

Gerber Gábor Ferdinánd                                    gépész műszaki tanár

Gombos Ágnes                                                   katolikus hitoktató, mentálhigiénés szakember

Guba Klára                                                          turizmusszervező tanár

Dr. Mátrai István                                               okl. középiskolai fizikatanár

Molnárné Proks Edina                                       vendéglátós szakoktató

Prisznyák Balázs                                                informatikai szakoktató, rendszergazda

Rátz Zoltán                                                         vendéglátós szakoktató

Schulcz Ferenc                                                   agrármérnök

Szalayné Rácz Adél                                            okl. közgazdász-turizmus szakmai tanár

Szeidel Julianna                                                 közlekedés mérnök-tanár

Szikora Lászlóné                                                informatikus

Teschner Valéria                                                közgazdász gazdálkodási szakos tanár

Török Miklós János                                           okl. agrármérnöktanár

Vincze Anita Györgyi                                        okl. matematikatanár

 

Technikai és operatív dolgozók

Név                                                 Munkakör

Baráthné Doktor Krisztina                              könyvelő-pénztáros

Buza Jánosné                                                   portás

Dominics István                                              állatgondozó

Erdélyi Edit                                                      munkaügyi ügyintéző (GYES-en)

Fischer Antalné                                               takarítónő Galántainé

Veréb Mária                                                     tankert vezető, gondnok

Gulner Mihály                                                  karbantartó

Gulner Mihályné                                              takarítónő

Jagodics Katalin                                              takarítónő

Kovács Tamás                                                 állatgondozó

Kucserka Ildikó                                              iskolatitkár

Kutics András                                                  karbantartó

Lamp Tibor                                                      karbantartó

Luif Szabina                                                    könyvtáros, munkaügyi ügyintéző

Mühlhauser Ferenc                                        éjjeliőr

Németh Csabáné                                            takarítónő

Novákovits János                                           karbantartó

Schulcz Ferenc                                               tangazdaság vezető

Szárnyas Péter Imréné                                 takarítónő

Varasdi Lászlóné                                            takarítónő