Munkatársak

Pedagógus dolgozók 

Pedagógus munkakörben
Név                                           Szakképzettség/szak

Intézményvezetés:

Mesterházy Balázs                                         igazgató

Illés Péter Gábor                                            általános igazgatóhelyettes

Dr. Mentes Katalin                                         szakmai igazgatóhelyettes

Dr. Molnárné Módra Nelli                             gyakorlati oktatásvezető

Koltay Árpád                                                   kollégiumi vezető 

Horváthné Oláh Csilla                                    gazdasági vezető

Zsóri-Ments Orsolya                                      iskolalelkész, evangélikus hitoktató

 

TELJES MUNKAIDŐBEN:

Ács Dávid                                                       közgazdász tanár

Bozóki-Takács Zsuzsanna                             közgazdász tanár

Csehné Hámori Éva Judit                              közgazdász tanár

Cséryné Kiss Lívia                                          kollégiumi nevelő

Frank-Sziklai Márta Irén                              okleveles történelemtanár

Füzi Mária okleveles                                     földrajztanár

Gecséné Bedőcs Mónika                               német nyelv és irodalom szakos tanár

Gergáczné Varga Andrea                             okl.magyartanár; okl. történelemtanár

Haizer-Kozma Ivett                                      okl. matematika és földrajz tanár

Horváthné Várvizi Henriette                       okleveles angoltanár

Iván Ferenc Gyuláné                                    okl. agrármérnöktanár

Juhász Noémi                                                magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Kampits Ernő Ferenc                                    okl. agrármérnöktanár

Kapyné Aranyos Györgyi                              okl. testnevelő tanár; biológiai szak. tanár 

Kovács Eszter                                                okl. magyar nyelv és irodalom szakos tanár (tartósan távol)

Kovács Péter                                                 okl. matematika és informatikatanár

Kovátsné Kemenes Andrea                          kollégiumi nevelő

Márkus Csilla                                                 közgazdász-turizmus-vend. szakmai tanár (tartósan távol)

Németh Vivien                                               okl. agrármérnöktanár

Szabó Margit Gyöngyi                                   közgazdász turizmus-vendéglátás szaktanár

RÉSZMUNKAIDŐS:

Illés András                                                          pincér szakoktató

Szántai Judit                                                        angol nyelvtanár

ÓRAADÓK:

Babai Zsófia                                                        német nyelv és irodalom szakos tanár

Baranyay Csaba                                                  lelkész, evangélikus hitoktató

Csukáné Szász Judit Gizella                              egyházzenész tanár

Ecker János József                                             kollégiumi nevelő

Garami Sándor Károly                                       járművezetési ismeretek

Gombos Ágnes                                                   katolikus hitoktató, mentálhigiénés szakember

Guba Klára                                                          turizmusszervező tanár

Dr. Mátrai István                                               okl. középiskolai fizikatanár

Proks Edina                                                        vendéglátós szakoktató

Prisznyák Balázs                                                informatikai szakoktató, rendszergazda

Rátz Zoltán                                                         vendéglátás szakoktató

Szakosné Zsigmond Terézia                             német nyelv és irodalom szakos tanár

Schulcz Ferenc                                                   agrármérnök

Szalayné Rácz Adél                                            okl. közgazdász-turizmus szakmai tanár

Szeidel Julianna                                                 közlekedés mérnök-tanár

Szikora László                                                    informatika

Szikora Lászlóné                                                informatika

Teschner Valéria                                                közgazdász gazdálkodási szakos tanár

Török Miklós János                                            okl. agrármérnöktanár

 

Technikai és operatív dolgozók

Név                                                 Munkakör

Baráthné Doktor Krisztina                             könyvelő-pénztáros

Ecker Tamás                                                    állatgondozó

Erdélyi Edit                                                      munkaügyi ügyintéző (GYES-en)

Galántainé Veréb Mária                                  tankert vezető, gondnok

Gulner Mihályné                                              takarítónő

Hefflerné Komáromi Kitti                               takarítónő

Kovács Tamás                                                 állatgondozó

Kucserka Ildikó                                              iskolatitkár

Kutics András                                                  karbantartó

Lamp Tibor                                                      karbantartó

Luif Szabina                                                    könyvtáros, munkaügyi ügyintéző

Mühlhauser Ferenc                                        éjjeliőr

Németh Csabáné                                            takarítónő

Berecz Tamás                                                 asztalos

Preininger Zsanett                                         takarítónő

Schulcz Ferenc                                               tangazdaság vezető

Szárnyas Péter Imréné                                 takarítónő

Varasdi Lászlóné                                            takarítónő