Eljárásrend

Eljárásrend (2020/U-5.)

a JEF/29359/2020-ITM egyedi minisztériumi határozat értelmében

a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére

a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban

 • Intézményünkben a szakképzés 2020. március 16. napjától a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag oktatása tekintetében tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali munkarend helyett.
 • Intézményünkben a szakmai gyakorlati oktatás egyéni felkészüléssel, projektfeladatok előírásával lesz teljesíthető. Ez a döntésünk 2020. április 30-ig tartó új munkarenddel oldható meg, amennyiben tovább kell alkalmazni ezt, akkor az általunk oktatott szakmák (vendéglátásszervező, szakács, pincér, lovász) jellege és követelményrendszere szerint a gyakorlati oktatás már projektfeladatok előírásával sem lesz megvalósítható. Így 2020. május 1-től a közismeretei és szakmai elméleti tananyagtartalmak oktatásának átcsoportosításával a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak feldolgozását elhalasztjuk a kimeneti vizsgával nem rendelkező osztályaink számára; végzős csoportjaink számára pedig konzultációkat tartunk az új vizsgaidőpont ismeretében.
 • Intézményünkben a kiírt esedékes szintvizsgákat elhalasztjuk, a minisztériumi határozat értelmében az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.
 • Intézményünk egyeztetve a duális képzésben résztvevő gyakorlati képzőhelyekkel, döntött a gyakorlati oktatás halasztásáról, tanulóink március 16-ától nem mennek a gyakorlati képzőhelyekre, onnan való távolmaradásuk igazolt hiányzás.
 • Intézményünkben 2020. március 16-tól a kollégiumi ellátás szünetel.
 • Intézményünk a kormányrendeletnek megfelelően ebben az új munkarendben is nyitva van, az igazgató (vagy helyettese) személyesen és a 94/562-110-es telefonon 8 és 13 óra között érhető el. Intézményünk ezen időszakon kívül a 20/507-1729-as telefonszámon, valamint a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen érhető el.
 • Intézményünkben a következő eljárásrendet követjük a tanulók tanulmányi előrehaladásával kapcsolatban:
  1. Az ellenőrzés, értékelés továbbra is a KRÉTA rendszeren keresztül történik.
  2. Az értékelés alkalmazható formái, gyakorisága, rendje:
   • határidőre kért és elküldött beszámoló/esszé/kitöltött feladatlap/stb.
   • szóbeli felelet online eszközökön keresztül
   • online tesztkitöltések (Redmenta)
   • minden tantárgyból a heti óraszámnak megfelelő érdemjegy szerzendő egy hónapban
  3. A rendszeres kapcsolattartás fontos a szaktanár és a tanulók között, ennek megfelelő felületeit (OwnCloud, Redmenta, Skype) kialakítottuk, és legkésőbb a mai naptól aktívan elkezdtük csoportjainkkal alkalmazni.
  4. Hiányzást ebben az időszakban nem adminisztrálunk, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítése az elvégzett feladatok alapján teszik osztályozhatóvá a tanulókat.
 • Intézményünkben a következő eljárásrendet követjük a pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésével kapcsolatban:
  1. A munkavégzés rendje 2020. 03. 16-tól a kormányrendeletben is előírt tantermen kívüli digitális munkarend.
  2. Minden tanórát továbbra is dokumentálunk a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben a TKDM/1., stb. megjelöléssel.
  3. Munkavégzési forma a távoktatás, a tanárok munkaidőben elérhetőek a kiépített kommunikációs csatornákon a diákok és az iskolavezetés számára.
  4. Szakoktatók számára az egyéni feladatok kiadása, projektfeladatok ellenőrzése a fő feladat ebben az időszakban.
 • Intézményünkben a következő eljárásrendet követjük a tantárgyfelosztás tekintetében:
  1. A tantárgyfelosztás szerinti órarendet oly mértékben követjük, hogy a heti óraszámnak megfelelő mennyiségű tananyagot juttatunk el a tanulókhoz, és a számonkérés is ehhez arányosított.
  2. Ebben az új tanrendben nem történik ún. kontaktóra minden alkalommal, de amennyiben történik, akkor arra a meglévő órarendi óra időpontjában kerül sor.
  3. Minden tanárunk minden tantárgyával igyekszik lelkiismeretesen továbbadni olyan szükséges információt, amelyek személyes találkozáskor is elhangzottak volna.
  4. A szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától való eltérés szükséges, a fent említett egyéni készüléssel, valamint projektfeladatokkal tervezzük ezeket áthidalni 2020. április 30-ig, május 1-től pedig szükség esetén tananyagátcsoportosításra készülünk. Ezek részleteinek előkészítése folyamatban van.
 • Intézményünkben az egységes feladatellátás koordinálására és nyomon követésére létrehozott operatív munkacsoport megegyezik az iskolavezetéssel, tagjai Mesterházy Balázs igazgató, dr. Mentes Katalin szakmai igazgatóhelyettes, Illés Péter Gábor általános igazgatóhelyettes, dr. Molnárné Módra Nelli gyakorlati oktatásvezető. Videokonferencián tartunk napi egyeztetéseket, folyamatosan kapcsolatot tartva az illetékes kamarai hatóságokkal, illetve a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyházzal is.
 • Intézményünkben a tájékoztatási rend kialakult, a tanulók és a szülők a KRÉTA rendszeren, ill. az iskola honlapján (teki-koszeg.hu) kapnak folyamatos tájékoztatást. A tanárok és alkalmazottak tájékoztatása szintén a Krétán, ill. annak működési hiányában email-levelezőlistán történik.

Kőszeg, 2020. 03. 18.

 Mesterházy Balázs
        igazgató